ІI семестр

Тема 7. Комп’ютерні публікації

Підручник (Інформатика 9 клас)

Урок 34 (15.01/16.01) Алгоритм створення комп’ютерної публікації.
Особливості роботи з текстовими та графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації.
Навчальна презентація
Домашнє завдання:  
§ 7.2, ст. 195-198;
у зошит виписати табл.7.2 Призначення елементів керування стр.200

(зв’язок із вчителем: inflesson169@gmail.com)

Урок 35 (16.01/19.01) Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.
Навчальна презентація
Практична робота 9
Домашнє завдання:  § 7.2, ст. 195-200; виконати завдання № 3 на стр. 205

Тема 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор.

Урок 36 (22.01/23.01) Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі.
Навчальна презентація
Відеоматеріал “Кодування графічної інформації”
Домашнє завдання:  § 8.1, ст. 209-212;
намалювати у зошиті колірну модель CMYK та RGB (мал. 8.5 та мал. 8.7)

Урок 37 (23.01/26.01) Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів растрових та векторних зображень.
Переваги і недоліки різних видів графіки..
Навчальна презентація
Домашнє завдання:  § 8.1, ст. 209-214; у зошиті записати формати файлів растрових та векторних зображень  – с. 213, 214

Урок 38 (29.01/30.01) Векторний графічний редактор. Засоби векторного графічного редактора.
Навчальна презентація
Векторні редактори
Домашнє завдання:  
§ 8.2; у зошиті записати основні елементи вікна векторного редактора DRAW  – с. 219

Урок 39 (30.01/02.02) Векторний графічний редактор. Засоби векторного графічного редактора.
Навчальна презентація
Практична робота_10
Інструкція до практичної роботи 10
Домашнє завдання:  читати § 8.2, ст. 209-212;

Урок 40 (05.02/06.02) Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.
Навчальна презентація
Векторний редактор (SVG)
Домашнє завдання:  читати § 8.3, ст. 227-234; вик. № 2 (ст.234), а саме створити векторне графічне зображення на вибір за зразком та надіслати на пошту inflesson169@gmail.com  

Урок 41 (06.02/09.02) Практична робота 11. Створення складених векторних зображень.
Навчальна презентація
Практична робота 11
Домашнє завдання:  повторити § 8.3, ст.227-234

Тема 9. Створення персонального навчального середовища

Урок 41 (12.02/13.02) Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології
Навчальна презентація
Відеоматеріал 1. “Хмарні технології”
Домашнє завдання:  читати § 9.1, ст. 237242,
виписати у зошит  табл. 9.1 Хмарні сервіси Google

Урок 42 (13.02/16.02) Використання офісних веб-програм для створення спільних документів
Навчальна презентація
Домашнє завдання:  читати § 9.1, ст. 242-247

Урок 43 (19.02/20.02) Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо).
Опитування з використанням онлайн-форм.

Навчальна презентація
Домашнє завдання: 
читати § 
9.2, ст. 247253; виписати у зошит алгоритм створення  онлайн-форм засобами хмарного сервісу Google Форми

Урок 44 (20.02/23.02) Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин. Опитування з використанням онлайн-форм.
Навчальна презентація
Домашнє завдання: 
читати § 
9.2, ст. 253-257; 

Урок 45 (26.02/27.02) Створення і використання спільних електронних закладок. Офісні веб-програми.
Навчальна презентація
Домашнє завдання: 
читати § 
9.2, ст. 253-257;
підготуватися до практичної роботи.

Урок 46 (27.02/02.03) Практична робота 12. Офісні веб-програми.
Навчальна презентація
Практична робота 12

Домашнє завдання: 
повторити § 
 9.2, ст. 247-257

Урок 47 (12.03/13.03) Поняття мови розмітки гіпертексту.
Етапи створення веб-сайтів.
Навчальна презентація
Домашнє завдання: 
читати §  9.3, ст. 258-262
виписати у зошит стр.259-260 “Для тих, хто хоче знати більше”

Урок 48 (13.03/16.03) Конструювання сайтів.
Використання онлайн-систем конструювання сайтів

Навчальна презентація
План сайту _Наш клас_
Домашнє завдання:
 читати §  9.3, ст. 262-270

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач 

Урок 49 (19.03/20.03) Розв’язування компетентнісних задач.
Навчальна презентація
Задача: Складіть з використанням карти знань план підготовки випускного свята на завершення 9-го класу. Передбачте розробку сценарію, запрошення гостей, забезпечення солодкого столу та інше.
Домашнє завдання: читати § 10.1, ст. 272-275; виписати у зошит (мал.10.1) Етапи розв’язання компетентнісних задач

Урок 50 (20.03/23.03) Розв’язування компетентнісних задач.
Навчальна презентація
Задача: Розробіть для участі в конкурсі буктрейлерів презентацію з розповіддю про вашу улюблену книжку. Доберіть текст, зображення, фрагменти відео. Використайте музичний і мовний супровід. 
Домашнє завдання: читати § 10.1, ст. 272-275

Урок 51 (02.04/03.04) Розв’язування компетентнісних задач.
Задача: Створіть сайт і розмістіть на ньому матеріали проекту з предмета основи здоров’я на тему Самооцінка характеру. Проект самовиховання. Для організації роботи групи використайте Google Диск.
Домашнє завдання: читати § 10.1, ст. 272-275

Урок 52 (03.04/06.04) Розв’язування компетентнісних задач.
Навчальна презентація
Задача “Ціль”
Домашнє завдання: читати § 10.1, ст. 272-275

Урок 53 Розв’язування компетентнісних задач.
Навчальна презентацiя
Додаткова iнформацiя “Самооцiнка за знаком задiаку”
Домашнє завдання: читати § 10.1, ст. 272-275; творче завдання.

Урок 54 (16.04/17.04) Розв’язування компетентнісних задач.
Зразок: Анкетування
Домашнє завдання: читати § 10.1, ст. 272-275;
розробити тестову форму у середовищі Excel надіслати на пошту inflesson169@gmail.com

Урок 55 (17.04/20.04)  Розв’язування компетентнісних задач.
Відеоматеріал 1.
Домашнє завдання: читати § 10.1, ст. 272-275;
розробити тестову форму мовою програмування Lazarus надіслати на пошту inflesson169@gmail.com

Тема 11. Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Урок 56 (23.04/24.04) Вибір теми проекту.
Визначення проблеми, теми та завдань проекту
Навчальна презентація
Захист проекту (Повторення)
Як розробити власний проект

Теми навчальних проектів
Домашнє завдання:
 читати § 10.1, ст. 272277;
вивчити етапи реалізації проектів.

 Урок 56 (24.04/27.04) Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту.
Навчальна презентація
Домашнє завдання: читати § 10.1, ст. 272277; добір засобів опрацювання даних по власній темі навчального проекту. 

Урок 57-60 Виконання колективного навчального проекту.
Домашнє завдання: робота над власним навчальним проектом

Урок 61 (14.05/15.05) Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.
Навчальна презентація
Домашнє завдання: робота над власним навчальним проектом

Урок 62 (15.05/18.05) Захист колективного навчального проекту.
Навчальна презентація
Домашнє завдання: робота над власним навчальним проектом

Урок 63 (21.05/22.05) Захист колективного навчального проекту.
Домашнє завдання: робота над власним навчальним проектом

Урок 64 (22.05/25.05) Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
Навчальна презентація
Інтерактивні кросворди

Домашнє завдання: робота над власним навчальним проектом

Advertisements